Adults

Les activitats – programes  per a adults són la síntesi del Mètode Lenoarmi, un mètode de Dinàmica Relaxació. Són programes que ajuden a recuperar nostre bio-equilibri aprenent a usar la nostra naturalesa sense danyar-la amb els excessos, aconseguint l’autorregulació i el màxim domini del nostre cos.