Curs

Els cursos del Mètode Lenoarmi per a adults es poden iniciar a qualsevol moment i està format per més de 200 programes diferents.

Els programes de Lenoarmi canvien i s’adapten a les estacions de l’any. L’entrenament ha de ser diferent perquè el cos també canvia els seus bioritmes en cada estació.