Curs

Lenoarmi ofereix una activitat extraescolar per desenvolupar el potencial dels nens, fent-los aprofitar el millor de si mateixos, aconseguint vigor, autoconfiança, seguretat i força muscular, sense impedir el desenvolupament de les emocions i sense danyar el cos, responent sempre a les necessitats senso-psicomotrius.

Activitats a partir dels 2 anys fins als 12 anys.