IMPORTÀNCIA D’ENFORTIR ELS PEUS DELS 0 ALS 4 ANYS

Els peus són la plataforma mòbil que ens connecta i ens permet l’adaptació al terreny per fer el pas. Aquesta adaptació del peu sobre la superfície és possible gràcies al seu complex disseny multiarticular. Dotat de múltiples estructures en connexió amb el sistema nerviós, rebent i reaccionant, segons la informació produïda pels diferents estímuls del tipus de terreny, de la inclinació, de la temperatura, de la vibració,… i així mantenir l’equilibri.

El peu forma part del nostre sistema d’equilibri, per tant és fonamental des de l’inici que parem esment d’una correcta amplitud de moviment i alineació amb la resta del cos.

Cal estimular el peu des de l’inici pel seu correcte desenvolupament.

Com ho podem fer?

• Abans de començar a caminar, amb massatge, estimulant el sentit del tacte, iniciant amb carícies.

• Quan comença a gatejar i a impulsar-se, posar algun element de joc o objecte. Jugar amb ell encuriosint i el canvi de postura. Afavorir el gatejo és positiu.

• Quan ja es comença a posar dret, no tenir pressa per posar un calçat excessivament rígid, sinó que permeti el normo moviment del peu sense sobrepassar el turmell. Deixant que el nen vagi prenent seguretat, experimenti i trobi el seu equilibri des del centre de gravetat del cos. A poc a poc.

• Quan ja camina deixar que segueixi notant i sentit diversos sensacions, descalços a estones. Sobre la gespa, terres de sorra de diferent gruix, que superi obstacles, desnivells, escales…(tenint en comte la seva seguretat)

• Molt important evitar els caminadors.

Cal permetre i afavorir cadascuna de les fases del nen respectant el seu ritme, sense accelerar-ho. D’aquesta manera afavorim el desenvolupament natural psicomotriu , la integració dels reflexos primitius per la maduració i desenvolupament del sistema nerviós.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *