La Escola

Lenoarmi és una escola per a tota la família

des de l’embaràs fins a edats més avançades.

Lenoarmi és salut en moviment i és SALUT PER Al BENESTAR que s’adapta a totes etapes de la vida.

Per a l’embarassada, Lenoarmi és un entrenament de la parella per saber com comportar-se i actuar a cada moment, facilitant el respecte i la comunicació mútua. La maternitat és impuls de vida, és important practicar un entreno dinàmic per a una maternitat positiva i una recuperació postpart immediata.

Per al bebè, Lenoarmi ofereix activitats corporals adequades a les seves necessitats, on es respecta el seu desenvolupament evolutiu, es desperta el potencial creatiu, s’enriqueixen les seves habilitats, adquireixen confiança i seguretat en si mateixos, es relaxen i s’expressen amb llibertat.

Per al nen, Lenoarmi és un projecte i un complement educatiu que impulsa el seu desenvolupament integral. Els seus programes són propis del mètode i les activitats que proposa són el mitjà per aplicar-ho.

Per a l’adult, Lenoarmi és un entrenament per estar en forma, cuidar la teva esquena i sortir com a nou. Aprendràs a estar millor tant a nivell postural com a global.

La salut a través d’una activitat Lenoarmi es basa en el més fonamental: RESPIRA, RELAXA, MOU-TE I PENSA EN POSITIU.

D’aquesta forma adquirim la capacitat de autorregularnos, aspecte bàsic per a la nostra salut, benestar i l’educació. Lenoarmi és l’únic entrenament adaptat a totes les edats, des d’abans de néixer fins al vesprejar de la vida.

VEUEN, CONEIX-NOS, APRÈN I APORTA SALUT ALEGRE A LA TEVA VIDA