Escola de joc – L’adaptació a l’escola a Lenoarmi

L’Escola de Joc està pensada per a que els nens s’adaptin, de forma progressiva, a la separació i la futura entrada al col·legi.

Racons de joc: simbòlic, construcció i lectura. Pintura, Psicomotricitat fina.
Aprenen els primers continguts escolars mitjançant la cançó, el moviment i el joc creatiu.

L’Escola de Joc estimula l’autonomia, la seguretat i la creativitat.

Els més petits faran un recorregut durant el curs vivint i experimentant en un ambient càlid, els diferents temes i objectius escolars.

D’aquesta forma no només estaran preparats per a començar el col·legi sinó que també s’adaptaran de forma progressia i afectiva a la nova experiència de compartir amb altres nens una dinàmica de grup.

La dinàmica de grup: és l’espai en el que es potenciarà l’aprenentatge en grup i sense la presència de els seus pares.

Horaris compartits: és la franja horari on la mare/pare o persona vinculant pot entrar i sortir amb llibertat i compartir amb el seu fill/a l’Escola de joc.

Des de les 09:00h fins les 12:00h, dilluns, dimecres i divendres

———————————————————————————————————————

La Escola de Joc está pensada para que los niños se adapten, de forma progresiva, a la separación y la futura entrada al colegio.

Rincones de juego: simbólico, construcción y lectura. Pintura, Psicomotricidad fina.
Aprender primeros contenidos escolares a través de la canción, el movimiento y el juego creativo.

La Escola de Joc estimula la autonomía, la seguridad y la creatividad.

Los más pequeños harán un recorrido durante el curso viviendo y experimentando en un ambiente cálido, los diferentes temas y objetivos escolares.

De esta forma no sólo estarán preparados para empezar el colegio sino que también se adaptarán de forma progresiva y afectiva a la nueva experiencia de compartir con otros niños una dinámica de grupo.

Dinámica de grupo: Es el espacio en el que se potenciará el aprendizaje en grupo sin la presencia de sus padres.

Horarios compartidos: es la franja horaria en la que la madre/padre o persona vinculante puede entrar y salir con libertad y compartir con su hijo la Escola de Joc.

Desde las 9:00h hasta las 12:00h, lunes, miércoles y viernes.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *