Torna SALVATORE OCEANO

Torna SALVATORE OCEANO

SALVATORE OCEANO en Lenoarmi
Salvatore, format en Aguahara i Janzu a Mèxic i Índia serà el nostre guia en aquestes sessions pensades per a nens i adults.
Aguahara és una tècnica contemporània inspirada en 3 pilars: Teràpies aquàtiques nascudes donin Estats Units, Shiatsu i Relaxació Zen.
En cada sessió es combinen la relaxació profunda, l’estirament i la meditació en moviment dins de l’aigua, gràcies a la ingravitació que proporciona aquest mitjà. D’aquesta forma s’aconsegueix l’alliberament dels músculs i de les articulacions, generant la llibertat de moviments i el fluir de l’energia.
Ser mogut en l’aigua és una invitació a tornar al ventre matern i així,sanar-nos mitjançant l’experimentació del nostre nen interior en contacte amb l’aigua. Venim d’aquest element, forma part del nostre cos i de tota la vida sobre la terra.
Aguahara dóna pau interior i un major nivell de consciència.
Sessions per a adults i també per a nens a partir de 6 anys. 

Igual que en les altres ocasions, la piscina està reservada per a cadascun de vosaltres en particular, és a dir, el lloc és privat, únicament estareu el terapeuta i tu. 
Els interessats enviar-me un correu a alba.kukaslopez@gmail.com o un missatge de WhatsApp al 610938937 amb les vostres preferències horàries de les possibilitats següents:

Preu: 60€
Dates: Dissabte 28 i diumenge 29 de novembre 2015.
Què necessito portar? Vestit de bany, sabatilles de bany i tovallola.
Lloc: Piscina de Lenoarmi. Carrer Doctor Roux 19-21, baixos.

********************
SALVATORE OCEANO en Lenoarmi 
Salvatore, formado en Aguahara y Janzu en México e India será nuestro facilitador en estas sesiones pensadas para niños y adultos. 
Aguahara es una técnica contemporánea inspirada en 3 pilares: Terapias acuáticas nacidas den Estados Unidos, Shiatsu y Relajación Zen. 
En cada sesión se combinan la relajación profunda, el estiramiento y la meditación en movimiento dentro del agua, gracias a la ingravidez que proporciona este medio. De esta forma se consigue la liberación de los músculos y de las articulaciones, generando la libertad de movimientos y el fluir de la energía. 
Ser movido en el agua es una invitación a volver al vientre materno y así,sanarnos mediante la experimentación de nuestro niño interior en contacto con el agua. Venimos de este elemento, forma parte de nuestro cuerpo y de toda la vida sobre la tierra. 
Aguahara da paz interior y un mayor nivel de consciencia. 

Sesiones para adultos y también para niños a partir de 6 años. 

Igual que en las otras ocasiones, la piscina está reservada para cada uno de vosotros en particular, es decir, el lugar es privado, únicamente estaréis el terapeuta y tu. 
Los interesados enviarme un correo a alba.kukaslopez@gmail.com o un mensaje de WhatsApp al 610938937 con vuestras preferencias horarias de las posibilidades siguientes:

Precio: 60€
Fechas: Sábado 28 y domingo 29 de noviembre 2015.
¿Qué necesito traer? Bañador, zapatillas de baño y toalla.
Lugar: Piscina de Lenoarmi. Calle Doctor Roux 19-21, bajos.

SALVATORE OCEANO en Lenoarmi

SALVATORE OCEANO en Lenoarmi

Salvatore, formado en Aguahara y Janzu en México e India será nuestro facilitador en estas sesiones pensadas para niños y adultos.
Aguahara es una técnica contemporánea inspirada en 3 pilares: Terapias acuáticas nacidas den Estados Unidos, Shiatsu y Relajación Zen.
En cada sesión se combinan la relajación profunda, el estiramiento y la meditación en movimiento dentro del agua, gracias a la ingravidez que proporciona este medio. De esta forma se consigue la liberación de los músculos y de las articulaciones, generando la libertad de movimientos y el fluir de la energía.
Ser movido en el agua es una invitación a volver al vientre materno y así,sanarnos mediante la experimentación de nuestro niño interior en contacto con el agua. Venimos de este elemento, forma parte de nuestro cuerpo y de toda la vida sobre la tierra.
Aguahara da paz interior y un mayor nivel de consciencia.
Sesiones para adultos y también para niños a partir de 6 años.
Igual que en las otras ocasiones, la piscina está reservada para cada uno de vosotros en particular, es decir, el lugar es privado, únicamente estaréis el terapeuta y tu. Más a bajo encontraréis la descripción de la técnica y los datos prácticos
Los interesados enviarme un correo a alba.kukaslopez@gmail.com o un mensaje de WhatsApp al 610938937  con vuestras preferencias horarias  de las posibilidades siguientes (los horarios libres son las casillas blancas)
Precio: 60€
Fechas: Sábado 13 y domingo 14 de junio 2015.
¿Qué necesito traer? Bañador, zapatillas de baño y toalla.
Lugar: Piscina de Lenoarmi. Calle Doctor Roux 19-21, bajos.


SALVATORE OCEANO en Lenoarmi

SALVATORE OCEANO en Lenoarmi

MASAJE ACUÁTICO CONSCIENTE
Salvatore– Oceano
16 y 17 de Mayo
Salvatore, formado en Aguahara y Janzu en México e India será nuestro facilitador en estas sesiones.

Aguahara es una técnica contemporánea inspirada en tres pilares:

-Terapias acuáticas nacidas en EEUU
-Shiatsi
-Budismo Zen
En cada sesión, se combinan la relajación profunda, el estiramiento y la meditación en movimiento dentro del agua, gracias a la ingravidez que proporciona este medio. De esta forma se consigue la liberación de los músculos y de las articulaciones, generando la libertad de movimientos y el fluir de la energía. Por otro lado, esta experiencia nos transporta a la memoria grabada en nuestro cerebro reptil.
Se trata por tanto de una invitación a volver al vientre materno y así, sanarnos mediante la experimentación de nuestro niño interior en contacto con el agua. Venimos de ese elemento, forma parte de nuestro cuerpo y de toda la vida sobre la tierra.
Aguahara nos da paz interior y un mayor nivel de consciencia.
Lugar: Centro Lenoarmi (c/Dr. Roux 19-21, Barcelona)
Precio: 60 €
¿Qué necesito traer? Bañador, zapatillas de baño y toalla.

Reserva de plaza: Los interesados enviarnos un correo a alba.kukaslopez@gmail.com o un mensaje de what’s App al 610938937  con vuestras preferen­cias horarias  de las posibilidades siguientes: (los espacios en blancos son los espacios disponibles)
Igual que en otras ocasiones Salvatore realizará una hora de masaje acuático en la piscina de Lenoarmi. Por supuesto, los que lo prefieran, nos podéis llamar a este mismo número para reservar.
Contacto y preguntas: Alba Duñó
alba.kukaslopez@gmail.com

SALVATORE-OCEANO en Lenoarmi

SALVATORE-OCEANO en Lenoarmi


MASAJE ACUÁTICO CONSCIENTE
Salvatore– Oceano
29 y 30 de Noviembre
Salvatore, formado en Aguahara y Janzu en Mexico e India será nuestro facilitador en estas sesiones.
Aguahara es una técnica contemporánea inspirada en tres pilares:
-Terapias acuáticas nacidas en EEUU
-Shiatsi
-Budismo Zen
En cada sesión, se combinan la relajación profunda, el estiramiento y la meditación en movimiento dentro del agua, gracias a la ingravidez que proporciona este medio. De esta forma se consigue la liberación de los músculos y de las articulaciones, generando la libertad de movimientos y el fluir de la energía. Por otro lado, esta experiencia nos transporta a la memoria grabada en nuestro cerebro reptil.
Se rata por tanto de una invitación a volver al vientre materno y así, sanarnos mediante la experimentación de nuestro niño interior en contacto con el agua. Venimos de ese elemento, forma parte de nuestro cuerpo y de toda la vida sobre la tierra.
Aguahara nos da paz interior y un mayor nivel de consciencia.
Lugar: Centro Lenoarmi (c/Dr. Roux 19-21, Barcelona)
Precio: 50 €
¿Qué necesito traer? Bañador, zapatillas de baño y toalla.

Reserva de plaza: Los interesados enviarnos un correo a alba.kukaslopez@gmail.com o un mensaje de what’s App al 610938937  con vuestras preferen­cias horarias  de las posibilidades siguientes: (los espacios en blancos son los espacios disponibles)
Igual que en otras ocasiones Salvatore realizará una hora de masaje acuático en la piscina de Lenoarmi. Por supuesto, los que lo prefieran, nos podéis llamar a este mismo número para reservar.
Contacto y preguntas: Alba Duñó
SALVATORE-OCEANO en Lenoarmi

SALVATORE-OCEANO en Lenoarmi

MASAJE ACUÁTICO CONSCIENTE
Salvatore– Oceano
   25 y 26 de Octubre
Salvatore, formado en Aguahara y Janzu en Mexico e India será nuestro facilitador en estas sesiones.
Aguahara es una técnica contemporánea inspirada en tres pilares:
-Terapias acuáticas nacidas en EEUU
-Shiatsi
-Budismo Zen
En cada sesión, se combinan la relajación profunda, el estiramiento y la meditación en movimiento dentro del agua, gracias a la ingravidez que proporciona este medio. De esta forma se consigue la liberación de los músculos y de las articulaciones, generando la libertad de movimientos y el fluir de la energía. Por otro lado, esta experiencia nos transporta a la memoria grabada en nuestro cerebro reptil.
Se rata por tanto de una invitación a volver al vientre materno y así, sanarnos mediante la experimentación de nuestro niño interior en contacto con el agua. Venimos de ese elemento, forma parte de nuestro cuerpo y de toda la vida sobre la tierra.
Aguahara nos da paz interior y un mayor nivel de consciencia.
Lugar: Centro Lenoarmi (c/Dr. Roux 19-21, Barcelona)
Precio: 60 €
¿Qué necesito traer? Bañador, zapatillas de baño y toalla.

Reserva de plaza: Los interesados enviarnos un correo a alba.kukaslopez@gmail.com o un mensaje de what’s App al 610938937  con vuestras preferen­cias horarias  de las posibilidades siguientes : (los espacios en blancos son los espacios disponibles)
Igual que en otras ocasiones Salvatore realizará una hora de masaje acuático en la piscina de Lenoarmi. Por supuesto, los que lo prefieran, nos podéis llamar a este mismo número para reservar.
Contacto y preguntas: Alba Duñó 
SALVATORE-OCEANO en LENOARMI

SALVATORE-OCEANO en LENOARMI

MASAJE
ACUÁTICO CONSCIENTE
Salvatore–
Oceano
   31 de
Mayo / 1 de Junio
28/29 de
Junio
Salvatore, formado en Aguahara y Janzu en Mexico e India será nuestro facilitador en estas sesiones.
Aguahara es una técnica contemporánea inspirada en tres pilares:
-Terapias acuáticas nacidas en EEUU
-Shiatsi
-Budismo Zen
En cada sesión, se combinan la relajación profunda, el estiramiento y la meditación en movimiento dentro del agua, gracias a la ingravidez que proporciona este medio. De esta forma se consigue la liberación de los músculos y de las articulaciones, generando la libertad de movimientos y el fluir de la energía. Por otro lado, esta experiencia nos transporta a la memoria grabada en nuestro cerebro reptil.
Se rata por tanto de una invitación a volver al vientre materno y así, sanarnos mediante la experimentación de nuestro niño interior en contacto con el agua. Venimos de ese elemento, forma parte de nuestro cuerpo y de toda la vida sobre la tierra.
Aguahara nos da paz interior y un mayor nivel de consciencia.
Lugar: Centro Lenoarmi (c/Dr. Roux 19-21, Barcelona)
Precio: 60 €
¿Qué necesito traer? Bañador, zapatillas de baño y toalla.
Los horarios
disponibles son:
SÁBADO 31 de
Mayo / 28 de Junio
 
15.00 –
16.00
16.15 –
17.15
17.30 –
18.30
18.45 –
19.45
20.00 –
21.00
 
DOMINGO 1 de
Junio / 29 de Junio
 
10.00
-11.00
11.15 –
12.15
12.30 –
13.30
15.30
-16.30
16.45 –
17.45
18.00 –
19.00
19.15 –
20.15
20.30 –
21.30
 
Reserva de plaza:
Enviar un e-mail alba.kukaslopez@gmail.com y realizar un ingreso de 25€ al número de c/c: 2100-0442-91-0101574357
Igual que en
otras ocasiones Salvatore realizará una hora de masaje acuático en la piscina de
Lenoarmi. Los interesados/as enviarme un mail de vuestras preferencias horarias
lo antes posible o un WhatsApp al teléfono 610938937. Por
supuesto, los que lo prefieran, nos podéis llamar a este mismo número para
reservar.
 
Contacto y preguntas: Alba Duñó 

¿Conoces Aquahara?

¿Conoces Aquahara?

Este mes de Abril, Salvatore nos vuelve a visitar! 

Sábado 05 (por la tarde) y domingo 06.

Ahora es el momento de repetir una sesión con Salvatore para todos aquellos que ya le conocéis y también para todos aquellos que os ape­tezca probar esta maravillosa experiencia sanadora.

Salvatore, formado en Aguahara y
Janzu en México e India será nuestro  facilitador en estas sesiones
pensadas para niños y adultos.


Aguahara es una técnica contemporánea
inspirada en 3 pilares: Terapias acuáticas nacidas en Estados Unidos,
Shiatsu y Relajación Zen.

En cada sesión se combinan la
relajación profunda, el estiramiento y la meditación en movimiento dentro del
agua, gracias a la ingravidez que proporciona este medio. De esta forma
se consigue la liberación de los músculos y de las articulaciones,
generando la libertad de movimientos y el fluir de la energía.
Ser movido en el agua es una
invitación a volver al vientre materno y así, sanarnos mediante la experimentación
de nuestro niño interior en contacto con el agua. Venimos de este
elemento, forma parte de nuestro cuerpo y de toda la vida sobre la tierra.
Aguahara da paz interior y un mayor
nivel de consciencia.

Salvatore realizará una hora de masaje indivi­dual Aguahara en la piscina de Lenoarmi. 
Los interesados enviarnos un correo a: alba.kukaslopez@gmail.com 

Importe de la sesión: 60 €
Teléfono de contacto: Alba Duñó: 610938937